HABITACIONS PER HORES

El seu love hotel per hores, habitacions, apartaments per hores a Barcelona

Aprofiteu els preus avantatjosos de cap de setmana

HABITACIÓ Superior

De dilluns 8:00h a divendres 20:00h

Primera hora36€

Hora addicional 12€

Hora i mitja 42€

De divendres 20:00h a Dilluns 8:00h

Primera hora30€

Hora addicional 11€

Hora i mitja 35€

HABITACIÓ hidromassatge

Primera hora 50€

Hora addicional 20€